OĽP 2021

TÉZY ku krajským kolám 23. r. Olympiády ľudských práv sú vystavené!

Milé súťažiace, milí súťažiaci,

veríme, že statočne zvládate náročnú situáciu a ste aj so svojimi „online“ vyučujúcimi, ako aj so svojimi blízkymi, zdraví.

Veríme, že sa s chuťou pustíte do prípravy na krajské kolo OĽP, ktoré bude presne o mesiac, 11.2.2021 a začne sa TESTOM, ktorý pre Vás pripravujeme. Kto úspešne zdolá test (prvých 15 z kraja), bude riešiť TÉZU. O téze budete vypovedať na kameru, pripravíte VIDEO.

Ale toto všetko je podrobne uvedené vo vystavených Propozíciách 23. r. OĽP. Nezabudnite sa s nimi podrobne oboznámiť. Tak ako v štáte, aj v OĽP platí, že neznalosť zákona (pravidiel) neospravedlňuje. Ako hlavičky OĽP dobre viete, že ústavu, zákony, pravidlá, nemožno ani počas korony „vypnúť“.

Komplikovanú korona-situáciu ako aj podmienky výučby pozorne sledujeme. V urgentnom prípade sme pripravení prispôsobiť propozície tak, aby 23. ročník OĽP hladko prebehol. Sledujte www.olp.sk a OĽP na webe Iuventy.

Špeciálne pre túto olympiádu je udržateľnosť mimoriadne dôležitá. Nejde len o to, čo máme za sebou, ale čo žijeme a čo máme pred sebou… SPOLIEHAME SA NA VÁS — SPOĽAHNITE SA NA NÁS!

Srdečne,

Dagmar Horná

Prílohy