Novinky

Pozdrav a uznanie pre Olympiádu ľudských práv od reprezentanta OSN, vedúceho Informačnej služby vo Viedni (UNIS Vienna) Martina Nesirkyho.

Vypočujte si slová dlhoročného partnera OĽP, ktorý tlmočí posolstvá a výzvy OSN, príhovára sa školám, organizátorom, finalistkám a finalistom 22. ročníka OĽP (2019/2020). Nech Vás video-pozdrav Martina Nesirkyho povzbudí vo vašom úsilí aj v aktuálnom 23. ročníku OĽP (2020/2021)!

Novinky

Dňa 23.11.2020 udelilo MŠVVaŠ SR VEĽKÚ MEDAILU SVÄTÉHO GORAZDA

PhDr. Ivane Hudaszek Semjanovej

za mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní, o ktoré sa zaslúžila ako multiplikátorka demokratického občianstva, ľudských práv a európskej dimenzie vo vzdelávaní a za pôsobenie v celoštátnej komisii Olympiády ľudských práv.

Ocenenie udelil minister Branislav Gröhling pri príležitosti Dňa učiteľov 2020 na návrh Dagmar Hornej, predsedníčky celoštátnej komisie Olympiády ľudských práv. Slávnostný akt  sa tento rok z objektívnych dôvodov nemohol uskutočniť.

PhDr. Ivana Hudaszek Semjanová je dlhoročnou predsedníčkou krajskej komisie OĽP Nitrianskeho kraja.

V pomerne krátkom časovom období ide už o štvrtý úspech osobností Olympiády ľudských práv. V roku 2018 získali VEĽKÚ MEDAILU SVÄTÉHO GORAZDA

Mgr. Mária Juristová, dlhoročná predsedníčkakrajskej komisie OĽP Trnavského kraja a členka celoštátnej komisie OĽP a Mgr. Zuzana Smetanová dlhoročná predsedníčkakrajskej komisie OĽP Bratislavského kraja a členka celoštátnej komisie OĽP.

V roku 2019 získal ĎAKOVNÝ LIST MŠVVaŠ SR PhDr. Ján Chovanec, dlhoročný predseda krajskej komisie OĽP Žilinského kraja a člen celoštátnej komisie OĽP.

Olympiáda ľudských práv pripravuje profily ocenených osobností. Sledujte www.olp.sk