OĽP 2021

VÝZVA PRE OLYMPIÁDU ĽUDSKÝCH PRÁV

Precizovali sme Propozície 23. ročníka OĽP, čítajte verziu z 27.11.2020. Nájdete v nej scenáre dištančných verzií krajských kôl (11.2.2021) a celoštátneho kola (14. – 15.4.2021). Chceme Vás včas informovať a pripraviť na prípadnú online súťaž.

Pod článkom nájdete novú Prihlášku na krajské kolá 23. r. OĽP a jej povinnú prílohu: Súhlas so spracovaním osobných údajov (v kontexe GDPR). Prihlášky podávajte predsedajúcim krajských komisií OĽP do 18.12.2020.

Tešíme sa na Vás v 23. ročníku OĽP! Robíme všetko preto, aby sme Vás včas mohli informovať o priebehu krajských kôl a celoštátneho kola.