Novinky

Výzva pre pedagogické osobnosti Košického kraja

V predstihu sa obraciame na pedagogické osobnosti Košického kraja, ktoré by mali záujem o vedenie Krajskej komisie OĽP v Košickom kraji od 24. ročníka OĽP (2021/2022), aby čo najskôr kontaktovali aktuálnu predsedníčku KK OĽP v Košickom kraji PaedDr. Jaroslavu Mamčakovú rs. predsedníčku CK OĽP Dagmar Hornú. Radi Vás budeme informovať o úlohách, možnostiach a perspektívach predmetnej pozície. Optimálne by bolo oboznamovanie sa už s priebehom aktuálneho 23. r. OĽP (2020/2021).

Veríme, že sa čoskoro nájde osobnosť, spätá s OĽP alebo so záujmom o OĽP, ktorá bude vedieť pozitívne nadviazať na doterajšie výborné výsledky pani Mamčakovej a jej predchodcov rs. krajskej komisie a jej partnerov v Košickom kraji.

Prosím všetky pedagogické aj žiacke osobnosti, aby šírili túto ako aj ďalšie informácie na webe olp.sk.

Ďakujeme Vám!