Novinky, OĽP 2021

Nová predsedníčka prešovskej Krajskej komisie OĽP

Celoštátna komisia OĽP (CK OĽP) dňa 20.10.2020 jednomyseľne zvolila za novú predsedníčku Krajskej komisie OĽP (KK OĽP) v Prešovskom kraji Mgr. Jozefínu Lazorovú, stredoškolskú učiteľkuz Gymnázia sv. Moniky v Prešove a dlhoročnú úspešnú pedagogickú osobnosť OĽP. Zároveň sa stáva členkou Celoštátnej komisie OĽP. Želáme pani Lazorovej veľa entuziazmu a síl pre pokračovanie kvalitného kurzu OĽP v Prešovskom kraji!

Zároveň ďakujeme nášmu dlhoročnému členovi CK OĽP a doterajšiemu predsedovi KK OĽP Mgr. Mariánovi Richterovi za veľký kus práce v prospech OĽP a kolegiálny prístup! Veríme, že ostane poradným partnerom novej pani predsedníčky a podľa možnosti bude navštevovať OĽP.