Novinky, OĽP 2020

STORNO celoštátneho kola 22. ročníka Olympiády ľudských práv, ktoré sa malo konať 21. – 23.9.2020 v Omšení.

Celoštátna komisia Olympiády ľudských práv (CK OĽP) informuje, že rozhodnutím Iuventy – Slovenského inštitútu mládeže, bola dňa 9.9.2020 zastavená príprava celoštátneho kola 22. ročníka Olympiády ľudských práv, ktoré sa malo konať 21. – 23.9.2020 v Omšení.

Je nám to veľmi ľúto. O udržanie podujatia (už v treťom náhradnom termíne) sme sa usilovali do poslednej chvíle.

Vyvinuli sme snahu o čo najprecíznejšiu prípravu v špecifických podmienkach a v zmysle platných opatrení ÚVZ SR a RÚVZ v Trenčíne.

Podujatie sme mienili zorganizovať aj za redukovanej účasti, ktorá vyplynula jednak z faktu, že a) niekoľko súťažiacich už je na vysokých školách, spravidla v zahraničí a ich účasť by nebola v súlade s aktuálne platnými opatreniami štátnych autorít, b) istý počet súťažiacich, škôl, rodičov, učiteľskej zostavy vyjadril obavy zo svojej účasti, pre čo sme mali plné porozumenie. Celoštátne kolo sa malo otvoriť všetkým tým, ktorí dobrovoľne mohli a chceli prísť. Bolo zrejmé, že pôjde o neštandardné podujatie v špecifických podmienkach, spôsobených objektívnymi okolnosťami, ktoré napriek tomu ponúkalo všetky obvyklé prvky celoštátnych kôl OĽP: súťaž, sprievodné diskusné podujatia s významnými osobnosťami partnerských inštitúcií a akadémie, workshopy, posilňovanie sietí….

Viedla nás zodpovednosť a cieľ zavŕšiť celoročné úsilie škôl, množstva učiteliek, učiteľov, žiačok a žiakov, krajských komisií i celoštátnej komisie v 22. ročníku OĽP (2019/2020), vzájomne si poďakovať, posilniť sa a otvoriť ďalší, 23. ročník OĽP.

Verili sme, že tak, ako život plynie a pulzuje aj za bránami škôl, podarí sa pri tradične vysokej zodpovednosti a kultivovanosti obce OĽP podujatie bezpečne uskutočniť.  

O novej skutočnosti budeme informovať našich zaštiťovateľov, renomovaných partnerov, hosťujúce osobnosti a usilovať o ich ďalšiu priazeň v 23. ročníku OĽP (2020/2021). Niektoré ceny za úvahy neboli realizované, doriešime to s garantmi tém úvah.

Uvítame komunikáciu s Vami všetkými, vrátane Alumni OĽP, ktorým v 22. ročníku nebolo dopriate absolvovať celoštátne kolo.

Verím, že sa spolu dokážeme pozerať do budúcnosti a nestratíme vytrvalosť v projekte a aktivitách, ktoré sú poctené významným uznaním partnerov, inštitúcií, osobností a ktoré osvedčili svoju unikátnosť ako aj vklad pre vec demokracie a ľudských práv.

CK OĽP čoskoro vystaví Propozície 23. ročníka OĽP (2020/2021) ako aj súvisiace informácie, ktoré sa k Vám dostanú cez webové sídla aj krajské komisie OĽP.

Vyslovujem Vám veľkú vďaku, želám Vám všetko dobré a teším sa na ďalšie spoločné kroky.

Dagmar Horná