Novinky

Portál pre mládež od Európskeho parlamentu

Milí mladí ľudia v OĽP,

Európsky parlament vyvíja portál pre mládež – Youth Hub, kde budú programy, podujatia, iniciatívy, súťaže a vzdelávacie materiály sústredené na jednom mieste. Pred vytvorením portálu by EP chcel poznať Váš názor. Pokiaľ môžete, vyplňte krátky dotazník a požiadajte ďalších mladých ľudí z Vášho okolia, aby ho vyplnili tiež.

Dotazník nájdete tu: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/youth_hub?surveylanguage=SK