OĽP 2020

Víťazné ÚVAHY XXII. ročníka Olympiády ľudských práv

Milé súťažiace, milí súťažiaci,

s radosťou Vám oznamujeme, že naši vážení partneri a garanti tém ukončili hodnotenie úvah.

Diplomy a ceny Vám sprostredkujú podľa svojich možností počas krízového stavu rs. po ňom.

Zároveň čakáme na šancu usporiadať celoštátne kolo v náhradnom termíne. Budeme Vás informovať na webových sídlach:

http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/OLP.alej

https://www.olp.sk/

Blahoželáme Vám, ďakujeme aj všetkým ostatným autorkám a autorom úvah, prajeme Vám všetko dobré a tešíme sa na budúcnosť!

Téma 1 / Garant Informačná služba OSN Viedeň / UNIS Vienna

1. miesto Thomas Philip HEYES, Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina;
Návšteva UNIS Vienna

2. miesto Andrej BEŇAČKA, Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany

3. miesto Marek JANIGA, Cirkevné gymnázium A. Radlinského, Dolný Kubín

Téma 2 / Garant Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku

1. miesto Barbora POPOVIČOVÁ, Gymnázium M. R. Štefánika, Šamorín
Ruksak s tričkom, perom, informačnými materiálmi KEP

2. miesto Juraj HALO, Súkromná škola umeleckého priemyslu, Topoľčany
Taška s tričkom, perom, informačnými materiálmi KEP

Téma 3 / Garant Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

1. miesto – 2x

Tomáš ČOREJ, Gymnázium J. A. Raymana, Prešov
Diplom, vecná cena

Kristián KAJANOVIĆ, Gymnázium, Šurany
Diplom, vecná cena

2. miesto – 2x

Tomáš TEREŠČÁK, Gymnázium Antona Bernoláka, Senec
Diplom, vecná cena

Filip PRÁŠIL, Gymnázium Bilíkova 24, Bratislava
Diplom, vecná cena

3. miesto – 2x

Zuzana PLHÁKOVÁ, Gymnázium, Golianova 68, Nitra
Diplom, vecná cena

Hubert KOWAL, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Skalická 1, Bratislava
Diplom, vecná cena

Téma 4 / Garant Verejná ochrankyňa práv

1. miesto Miroslava FEKETEOVÁ, Gymnázium, Šrobárova 1, Košice
Pracovný deň s VOP

2. miesto Vladimír PRNO, Spojená škola de La Salle, Bratislava
Pracovný obed s VOP

3. miesto Margaréta HRADŇANSKÁ, Gymnázium Považská Bystrica
Pracovné raňajky s VOP

Téma 5 / Garant UNESCO Chair for Human Rights Education na Univerzite Komenského v Bratislave

1. miesto Laura FEDOROVÁ, Stredná športová škola J. Herdu Trnava
Diplom, darčeková taška, knižná poukážka

2. miesto Lucia CAGALOVÁ, Obchodná akadémia, Topoľčany
Diplom, darčeková taška, knižná poukážka

3. miesto Tomi AJJÚB, Gymnázium M.R. Štefánika, Košice
Diplom, darčeková taška, knižná poukážka

Všetky témy / Hodnotila BISLA

1. miesto Radana MONIŠOVÁ, SSOŠ podnikania Zvolen
Ponuka štipendia na BISLA; Knižné a vecné ceny

2. miesto Laura FEDOROVÁ, Stredná športová škola J. Herdu Trnava
Knižné a vecné ceny

3. miesto Miroslava FEKETEOVÁ, Gymnázium, Šrobárova 1, Košice
Knižné a vecné ceny

Prílohy