Novinky

Esejistická súťaž „List odo mňa v r. 2030“

Milé kolegyne, milí kolegovia,

postupujem Vám ďalšiu inšpiratívnu ponuku pre vaše žiačky a vašich žiakov (zdieľajte, vystavte na weboch a pod.) o vypísaní medzinárodnej esejistickej súťaži pre deti a mladých ľudí do 25 rokov, ktorej tohtoročnou témou je „List odo mňa v r. 2030“ („A Letter from Myself in 2030).

Ide o esej s rozsahom do 700 slov v niektorom z nasledujúcich jazykov: angličtina, francúzština, španielčina, nemčina alebo japončina prostredníctvom online formulára.

Súťaž má dve kategórie: 1. pre deti do 14 rokov, 2. pre mládež od 15 do 25 rokov.  Víťazky a a víťazi získajú finančnú odmenu a budú pozvaní do Japonska na slávnostné odovzdávanie cien.

Viac informácií o súťaži, vrátane postupu ako sa zapojiť nájdete na: https://www.goipeace.or.jp/en/work/essay-contest

S pozdravom
Dagmar Horná 
CK OĽP