OĽP 2020

Ako ďalej s OĽP?

Najprv srdečný pozdrav všetkým z OĽP v deň, kedy by práve v Omšení končilo vyhlasovanie výsledkov celoštátneho kola!

Iuventa dnes zverejnila aktuálny stav a vyhliadky tých POPS, ktoré sa nemohli realizovať kvôli krízovej situácii. Našu OĽP, presnejšie celoštátne kolo XXII. ročníka, držíme v pásme: uskutoční sa v náhradnom termíne, ak bude možnosť po otvorení škôl.

Celý dokument (Termínovník POPS) je v prílohe.

Zároveň Vás informujeme, že čoskoro zverejníme výsledky hodnotenia úvah, ktoré predložili do súťaže víťazi a víťazky krajských kôl OĽP.

Veríme, že pozorne sledujete ľudskoprávne kontexty súčasnej situácie a možno využívate aj vzdelávacie a súťažné materiály OĽP, k čomu Vás chceme povzbudiť.