Prejavy osobností na celoštátnych kolách OĽP

Pozdrav a uznanie od reprezentanta OSN, vedúceho Informačnej služby vo Viedni (UNIS Vienna) Martina Nesirkyho k 22. ročníku OĽP