OĽP 2020

Témy ÚVAH v XXII. ročníku a pokyny k písaniu

Úlohou študentov postupujúcich do celoštátneho kola je vypracovať úvahu na jednu z tém uvedených v tabuľke. Pri písaní úvahy sa riaďte záväznými pokynmi uvedenými v Propozíciách XXII. r. OĽP, časť 2.8. – 2.9. a v ich prílohách.