Novinky

Olympiádu ľudských práv opustil PhDr. Viliam Dolník, jej spoluzakladateľ, dlhoročný predseda CK OĽP a čestný predseda CK OĽP.

Rozlúčka s dr. Viliamom Dolníkom bola vo štvrtok, 16.1.2020 o 13:30 v Dome smútku v Liptovskom Mikuláši.