OĽP 2017

Program CK OĽP

Streda, 5.4.

09:00 – 11:00           Registrácia účastníčok a účastníkov

11:00 – 12:00           Porada porôt a žrebovanie súťažiacich

12:00 – 13:00           Obed

13:30 – 14:30           Slávnostné otvorenie
Privítanie: Dagmar Horná, Celoštátna komisia OĽP
Príhovor: Oľga Nachtmannová, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Prejav: Martin Nesirky, Informačná služba OSN, Viedeň

14:30 – 16:30           Súťažná časť 1.1.: Riešenie modelových prípadov

16:30 – 17:00           Prestávka s občerstvením

17:00 – 19:00           Súťažná časť 1.2.: Riešenie modelových prípadov

19:00 – 20:00           Večera a prihlasovanie na workshopy

20:00 – 21:30           Plenárna rozprava k nosnej téme XIX. ročníka OĽP:
Miroslav Kusý, František Mikloško, Ondrej Prostredník, Zuzana Števulová, Monika Vrzgulová a moderátor Kálmán Petőcz

Štvrtok, 6.4.

06:30 – 08:00           Raňajky

08:00 – 10:00           Súťažná časť 2.1.: Obhajoba úvah

10:00 – 10:30           Prestávka s občerstvením

10:30 – 12:30           Súťažná časť 2.2.: Obhajoba úvah

12:30 – 13:30           Obed

13:30 – 14:00           Príprava na workshopy

14:00 – 17:30           Paralelné workshopy v dvoch blokoch

14:00 – 15:30           Prvý blok workshopov
1. 10 rokov FRA – misia, úlohy, dosiahnuté výsledky, Elena Balzarini, Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA), Viedeň
2. Diplomacia ľudských práv, Barbara Illková, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

15:30 – 16:00           Prestávka s občerstvením

16:00 – 17:30           Druhý blok workshopov
3. Vzdelávanie pre Európu práv, Antal Berkes, Diana Grebles, Max Steuer, Allianz Alumni Network, UNESCO Chair for Human Rights Education na Univerzite Komenského v Bratislave & Allianz Kulturstiftung
4. Rada Európy a kompetencie pre demokratickú kultúru; Zuzana Štrbíková, koordinátorka vzdelávania k demokratickému občianstvu a ľudským právam Rady Európy za SR, Kálmán PetőczDagmar Horná, partneri

17:30 – 19:00           Voľno, neformálne stretnutia, diskusie.
Informačné stánky: Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAMS/SAAIC) a YFU Slovensko

19:00 – 20:00           Večera

20:00 – 22:00           Plenárny večer za účasti hostí, partnerov a spoluorganizátorov
Quo vadis EÚ? Diskusia Dušan Chrenek, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Zuzana Gabrižová, EurActive
Zodpovednosť na internete Téma  Peter Gažík,O2
Víťazné video paralelnej súťaže „Slovensko dnešných dní, Prezentácia Gabriela Dunajčíková, YFU Slovensko

Piatok, 7.4.

06:30 – 08:00           Raňajky

08:00 – 11:00           Súťažná časť 3.: Finále – prezentácia 12 súťažiacich pred finálovou porotou

11:00 – 11:30           Práca finálovej poroty

11:30 – 12:45           Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže

12:45 – 14:00           Obed (od 13.30 odchod autobusu do dopravných uzlov)

14:00                           Záver podujatia

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.