Aktuality

Fotogalériu XXI. ročníka Olympiády ľudských práv nájdete na tomto odkaze:

https://www.flickr.com/photos/166000884@N05/sets/72157706716420831

Víťazkou XXI. ročníka Olympiády ľudských práv je Paulína Pečková z Gymnázia M. Kováča v Banskej Bystrici. Víťazke srdečne gratulujeme a výsledkovú listinu veľkého finále nájdete na tomto odkaze:


OĽP XXI. Výsledková listina

Prejav riaditeľa Informačnej služby OSN vo Viedni, Martina Nesirkyho na otvorení celoštátneho kola XXI. r. OĽP v Omšení, 10.4.2019. OĽP bolo spomenuté aj na facebooku UNIS Vienna:
https://www.facebook.com/pg/UNVienna/posts/


OLP XXI. Welcome Remarks (Martin Nesirky)

Kronika Olympiády ľudských práv XX. (2018) na stiahnutie!


Kronika OĽP XX. (2018)

CK OĽP XXI. v Omšení 10. - 12. 4. 2019


Pozvánka a program k CK OĽP XXI.

Plagát

Poster ENPropozície XXI. ročníka OĽP


Príloha č. 1


Príloha č. 2

Delegáciu Olympiády ľudských práv prijal prezident SR Andrej Kiska

Dňa 10. mája 2018 o 14:00 hod. v Grasalkovičovom paláci v Bratislave.

Viac v reportáži denníka Pravda - https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/469190-kiska-ocenil-olympiadu-ludskych-prav

S podporou SK pre UNESCO v SR a v spolupráci s partnermi sa 24. – 25. 11. 2017 konala Zimná škola európanstva, demokracie, ľudských práv.
Program pozri tu:

Program Zimnej školy 2017

Organizačný poriadok Olympiády ľudských práv, účinný od 1.1.2018.

Smernica č. 23/2017 MŠVVaŠ SR o súťažiach pozri https://www.minedu.sk/smernica-c-232017-o-sutaziach_srs/

Organizačný poriadok OĽP

10. – 20. október 2017
Vzdelávacie podujatia pre stredoškolské učiteľky a učiteľov, multiplikátorky a multiplikátorov demokratického občianstva a ľudských práv


Pozvánka s programom

Nová príležitosť pre stredné školy v Slovenskej republike – vzdelávací program Ambasádorská škola Európskeho parlamentu.

Sledujte http://www.ainova.sk/sk/epas_1

Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku organizoval medzinárodnú konferenciu

Neformálna platforma „Učitelia a učiteľky pre Európu“

Počas slávnostného otvorenia celoštátneho kola XVII. ročníka OĽP, 25. marca 2015 sa prítomným prihovorili: Romana Kanovská, štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR a Martin Nesirky, riaditeľ Informačnej služby OSN (UNIS) Viedeň.

„Sloboda znamená zodpovednosť, preto sa jej väčšina ľudí bojí“

 G. B. Shaw

Úvod

Ľudské práva vypovedajú o dôstojnosti človeka, ich porušovanie je preto útokom proti nej, diskrimináciou, ktorá ľudskú dôstojnosť znehodnocuje, ponižuje. Zaoberať sa ľudskými právami znamená preto zaoberať sa aj všetkými formami porušujúcej ich diskriminácie. A nakoľko je Slovensko členskou krajinou Európskej únie, Rady Európy i Organizácie Spojených národov, musí participovať aj na plnení úloh, na ktoré sa tieto inštitúcie v danom kontexte dnes zameriavajú.

 prof. PhDr. Miroslav Kusý, CSc.

 

Dňa 13.2.2019 dotĺklo srdce zakladateľa a odborného gestora Olympiády ľudských práv, profesora MIROSLAVA KUSÉHO.

Ľudsky, odborne, pracovne, občiansky ostáva so všetkými nami, ktorí poznáme jeho nesmiernu hodnotu a povznášajúci pocit z jeho prítomnosti…

Publikácie pre Vás:

Ku krajským kolám XX. r. OĽP prinášame zaujímavé štatistiky z doterajších celoštátnych ročníkov. Školy a súťažiaci, čítajte – nájdete sa v nich. Prinášame aj iné súhrnné dáta OĽP, inšpirácie pre edukáciu a súťaž ako aj vzorku modelových prípadov/situácií z celoštátnych kôl.

Príručka OĽP 2017

Právo na vzdelanie
na webe Štátneho pedagogického ústavu


Slovník ľudských práv


Vybrané texty k ľudským právam